DOKUMENTY DO POBRANIA 

OBOZY LETNIE 2021

Formularz Zgłoszeniowy Obozy Lato 2021

Warunki uczestnictwa

Umowa z klientem

Karta Kwalifikacyjna

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Signal Iduna

IPID NNW

IPID KIT

Wniosek o fakturę

Ogólne warunki ubezpieczeniaNNW

Oświadczenie o braku zgody na wykorzystanie wizerunku

Ogólne warunki ubezpieczenia KIT

Regulamin obozu