BON TURYSTYCZNY

AKCEPTUJEMY BONY TURYSTYCZNE!

DLA KOGO?

Bon przysługuje rodzicom posiadającym co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia, wynosi on jednorazowo 500 zł. W przypadku dzieci niepełnosprawnych jego wartość wzrasta do 1000 zł.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA OTRZYMAĆ BON?

Bon jest wydawany w formie elektronicznej. Można go otrzymać po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Po aktywacji bonu na swój numer telefonu bądź adres mailowy otrzymasz 16-znakowy numer, który okazujesz, kiedy rezerwujesz wakacje. Kod jest ważny do końca marca 2022 r.

JAK PŁACIĆ BONEM ZA WAKACJE?

Aby skorzystać z bonu turystycznego wystarczy podać informację o chęci jego wykorzystania w naszym formularzu zgłoszeniowym online w rubryce "Uwagi" lub podać taką informację podczas rejestracji telefonicznej. W obu przypadkach po poprawnym dokonaniu rejestracji na podany w niej adres mailowy otrzymamy dodatkowy formularz, w którym należy podać informacje dotyczące bonu turystycznego.