top of page
DSC_0302.JPG

OFERTA DLA SZKÓŁ

ZAJĘCIA DLA KLAS MUNDUROWYCH I WOJSKOWYCH

Program naszych szkoleń teoretyczno-praktycznych oraz kilkudniowych wyjazdów dla szkół mundurowych i wojskowych oparty jest na dokumentach regulujących szkolenie szeregowego zawodowego, szeregowego NSR oraz WOT.

ZAJĘCIA TEORETYCZNO-PRAKTYCZNE I WYKŁADY

Podczas prowadzonych przez nas wykładów oraz zajęć teoretycznych uczniowie przyswoją ogólne wiadomości z zakresu przygotowania i funkcjonowania szeregowego w Siłach Zbrojnych RP w warunkach pokoju, kryzysu, a także wojny. W czasie zajęć uczniowie nie tylko poznają historię, dziedzictwo tradycji i strukturę Sił Zbrojnych RP, ale również nauczą się pojęcia dyscypliny wojskowej, poznają indywidualne wyposażenie żołnierza oraz nabędą wiedzę z zakresu działań szeregowego w czasie realizacji działań bojowych. Nabytą w ten sposób wiedzę sprawdzamy poprzez egzaminy pisemne i jej praktyczne wykorzystanie podczas organizowanych przez nas wyjazdów poligonowych.

WYJAZDY POLIGONOWE

Nasze kilkudniowe wyjazdy nie tylko weryfikują posiadaną wiedzę teoretyczną, ale także pozwalają nabyć nowe umiejętności praktyczne. Podczas wyjazdu uczniowie będą działali w warunkach zbliżonych do poligonowych, co oznacza konieczność działania w terenie leśnym, podział na drużyny szkoleniowe oraz działanie według wytyczonego przez instruktorów harmonogramu dnia.

W czasie zajęć poligonowych uczniowie zaliczą szkolenie ogniowe, OPBMR (obrona przeciwchemiczna), ratownictwo pola walki, maskowanie indywidualne, zajęcia inżynieryjne, a także nauczą się przemieszczania, nawigacji, bytowania i przetrwania w warunkach leśnych.

Program i przebieg zajęć wyjazdowych jest ustalany indywidualnie z każdą klasą na podstawie zaleceń osoby prowadzącej oraz wytycznych szkoły i nie wymaga wcześniejszego uczestnictwa w przeprowadzanych przez nas zajęciach teoretycznych. Podczas zajęć prowadzonych w formie lekcji, jak i tych odbywających się w terenie, instruktorzy oceniają indywidualną pracę oraz wiedzę każdego ucznia poprzez wystawianie ocen cząstkowych z poszczególnych egzaminów i ćwiczeń zgodnie z uprzednio ustalonymi normami czasowymi.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZE ZAJĘCIA I POLIGONY?

1. AKTUALNA WIEDZA 

Nasze szkolenia nie tylko odnoszą się do bieżących wymagań stawianych przez MEN oraz MON, ale są także oparte na na dokumentach regulujących szkolenie szeregowego zawodowego, szeregowego NSR oraz WOT, co pozwala na właściwe przygotowanie młodych ludzi do służby w mundurze.

2. DOŚWIADCZENIE

Zajęcia są prowadzone przez byłych żołnierzy zawodowych, instruktorów militarnych z wieloletnim doświadczeniem oraz instruktorów klas mundurowych i organizacji pro-obronnych.

 

3. CERTYFIKAT

Uczniowie, którzy uczestniczą w naszych szkoleniach teoretycznych i praktycznych otrzymują certyfikat wypisany przez Instruktora Klas Mundurowych i Organizacji Pro-obronnych, w którym znajduje się wynik przebytego szkolenia, wypis godzinowy poszczególnych zajęć oraz rekomendacja pisemna prowadzącego/cących zajęcia.

CENNIK

Zajęcia teoretyczne i teoretyczno-praktyczne prowadzone na terenie placówki w tym na świeżym powietrzu.
 

  • Godzina lekcyjna (wykład/teoria) - od 54 zł (np. historia i dziedzictwo tradycji Sił Zbrojnych RP, ustawa o służbie żołnierzy zawodowych, charakterystyka współczesnej walki, podstawy psychologii, zasady udzielania informacji mediom, międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, taktyka, znaki i skróty wojskowe itd.)

  • Godzina lekcyjna (teoria + praktyka) - od 78 zł (np. ratownictwo pola walki, OPBMR, posługiwanie się i wykorzystanie radiowych środków łączności, samoobrona, poruszanie się na polu walki, pozycje strzeleckie, korzystanie z indywidualnego wyposażenia żołnierza, musztra indywidualna itd.)

 

Szkolenia praktyczne prowadzone na terenie poza placówką.
 

  • Szkolenie w terenie - od 36 zł/os, jeden blok - 3,5h (np. szkolenie ogniowe z wykorzystaniem broni pneumatycznej oraz replik asg/markerów paintballowych, maskowanie indywidualne żołnierza, zabezpieczenie inżynieryjne, OPBMR, nawigacja i terenoznawstwo, szkolenie medyczne itd.)

 

  • Poligon szkoleniowy z noclegiem w namiotach i wyżywieniem - od 132 zł/os. (indywidualnie przygotowany program obozu, dostosowany do wieku oraz poziomu wiedzy i umiejętności uczestników)

 

  • Biwak szkoleniowy z noclegiem w domkach i wyżywieniem - od 180 zł/os. (indywidualnie przygotowany program obozu, dostosowany do wieku oraz poziomu wiedzy i umiejętności uczestników)

Ceny mają charakter poglądowy. Stawki ustalamy podchodząc indywidualnie do potrzeb każdego kontrahenta biorąc pod uwagę takie czynniki jak; odległość do placówki, ilość uczniów w grupie, rodzaj prowadzonych zajęć, liczbę godzin oraz wykorzystane materiały i środki zużywalne.

Podczas wyjazdów poligonowych/biwaków opiekunowie klas mają zapewniony darmowy pobyt oraz kwaterunek w domkach. Obóz jest obsługiwany w pełni przez naszą kadrę która na bieżąco realizuje program obozu oraz zajmuje się wszelkimi sprawami wychowawczymi nie wymagającymi interwencji opiekuna klasy.

W celu ustalenia terminu oraz szczegółów dotyczących organizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub przez stronę na Facebooku.

bottom of page